ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

2007-08

5o

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

«Χωχαρούπα, η Χώρα των χαρούμενων παιδιών,

της αγάπης, της ειρήνης, της φιλίας και των ίσων ευκαιριών»