ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

2006-07

5o

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

"Όλος ο κόσμος μια αγκαλιά"