Πρόγραμμα "Καλλιπάτειρα" 2006-07, «Όλος ο κόσμος μια αγκαλιά»

Πρόγραμμα "Καλλιπάτειρα" 2007-08, «Χωχαρούπα, η Χώρα των χαρούμενων παιδιών, της αγάπης, της ειρήνης, της φιλίας και των ίσων ευκαιριών»